Vooroordelen

Iedereen krijgt vroeg of laat wel eens te maken met vooroordelen. Met oordelen is niets mis, als het maar een oordeel is op basis van eigen onderzoek en afwegingen, en niet op basis van een zogenaamd onderbuikgevoel. Helaas is dit wel wat we nogal eens zien in de maatschappij. Zo ook met een oogafwijking als nystagmus. Nystagmus is geen oogafwijking die algemeen bekend is en daarom worden wij soms ook geconfronteerd met vooroordelen.
Hoe ga je hier mee om? Een eenvoudig antwoord hierop is niet makkelijk te geven. Zelf goed geïnformeerd zijn over je eigen handicap en ook duidelijk grenzen kunnen aangeven, is een eerste stap. Kennis geeft macht en hoe beter je in staat bent om deze kennis te gebruiken, hoe beter je in staat bent om voor jezelf op te komen. En uiteindelijk is het toch een kwestie van accepteren wie je bent en negeren van mensen die daar anders over denken.