Uitslag onderzoek participatie van mensen die blind of slechtziend zijn

In 2017-2018 heeft Bartiméus een onderzoek laten doen door het Nivel instituut om te onderzoeken wat de participatie in de samenleving is van mensen met een visuele beperking. De uitkomst van dit onderzoek “Zien en gezien worden” laat zien dat ongeveer 60 procent tevreden is over hoe ze kunnen meedoen aan de samenleving. De gebieden waarop mensen problemen ondervinden zijn: reizen en zich verplaatsen, opleiding, werk en geldzaken. Ook worstelen mensen met hun gevoelens, tijd en energie. Op de website van het Nivel is het hele onderzoek te lezen.