School en vriendschappen met een beperking

Ieder(in) organiseert regionale bijeenkomsten waarin verdiepende vragen worden gesteld aan scholieren en ouders van kinderen met een beperking over hun ervaringen op school en de vriendschappen die ze daar sluiten. Al eerder hielden ze een enquête over dit onderwerp maar nu gaan ze ook diepte interviews houden. De kernvraag is: ‘Heeft het schooltype waar kinderen en jongeren met een beperking naartoe gaan invloed op hun vriendschappen en hun sociale netwerk?’. Meer informatie en aanmelden kan op de website van Ieder(in).