Resultaten onderzoek school en vriendschappen

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onderzochten met hulp van de Radboud Universiteit Nijmegen welke invloed het schooltype heeft op het sociale leven van kinderen met een beperking of aandoening. Het onderzoek laat zien dat kinderen een grotere en diversere vriendenkring opbouwen in het regulier onderwijs dan kinderen in het speciaal onderwijs. Als de ondersteuning verbeterd zou worden, kunnen er meer kinderen die een beperking of aandoening hebben naar een school met leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. Beide groepen kinderen zouden hier baat bij hebben. Voor meer informatie en een samenvatting van het onderzoek, klik hier.