De invloed van stress op nystagmus

februari 2023

Alhoewel het al weer enige tijd geleden is, is het wel interessant om dit onderzoek nog eens te noemen: De invloed van stress op mensen met nystagmus: scherpzien versus tijd om te zien (The effects of stress on nystagmus (INS): acuity vs. time to see). Het originele onderzoek is voor het eerst gepubliceerd in 2010. De onderzoeksvraag is: hoe komt het dat mensen met nystagmus die stress ervaren het gevoel hebben minder goed te zien.
Het zal niet verbazen dat onder stress, veel mensen minder presteren dan wanneer ze geen stress ervaren. Zo ook bij mensen met nystagmus. Vooral mensen met aangeboren nystagmus ervaren een minder goed zicht onder stressvolle omstandigheden en melden ook meer tijd nodig te hebben om dingen goed te kunnen zien. Meer dan onder normale omstandigheden.
Een interessante uitkomst van het onderzoek was echter dat, ondanks dat mensen melden dat ze het gevoel hadden minder goed te kunnen zien onder de stressvolle omstandigheden, uit de resultaten bleek dat dit niet het geval was. De gezichtsscherpte bleef hetzelfde als in een ontspannen situatie. Maar wel bleek dat de tijd die mensen nodig hadden om goed te kunnen zien, aanzienlijk langer was dan onder normale omstandigheden.
De conclusie is dan ook dat stress de gezichtsscherpte van mensen met nystagmus niet aantast, maar wel de tijd om dingen goed te kunnen waarnemen, doet toenemen. De hedendaagse manier van onderzoek die gebaseerd is op klinische en experimentele metingen naar alleen de gezichtsscherpte, is echter onvoldoende om de achterliggende reden waarom dit zo is, te verklaren. Hiervoor is meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld door ook onderzoek en metingen te doen naar de tijd die nodig is om dingen waar te nemen.

Lees hier het originele onderzoek.