Nieuwste versie Rabo Bankieren App voldoende toegankelijk

De nieuwe Rabo Bankieren App is door de Rabobank aangepast zodat deze nu voldoende toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. De nieuwe versie, die twee jaar geleden werd geïntroduceerd, was niet voldoende toegankelijk. In samenwerking met de Oogvereniging was besloten de oude app beschikbaar te houden. De app is nu zodanig aangepast dat overgestapt kan worden naar de nieuwste versie. De oude app zal binnenkort niet meer te gebruiken zijn. De Rabobank heeft ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld voor hulp: 0900 0905. Meer informatie is te vinden op de website van de Rabobank.