Nieuw Besluit Toegankelijkheid

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een verbetering ten opzichte van het vorige besluit. Het nieuwe besluit voldoet aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en is minder vrijblijvend . Het nieuwe besluit is een duidelijke stap vooruit om onze samenleving voor iedereen toegankelijk te maken. Voor meer informatie, klik hier.