Drukte in het gezichtsveld

Een groep onderzoekers in de UK heeft onderzocht hoe het komt dat mensen met nystagmus objecten of dingen die ergens tussen staan of zich in een verder drukke omgeving bevinden, niet zo makkelijk herkennen. Ze onderzochten of dit komt door bepaalde defecte mechanismen in de hersenen of door de oogbewegingen die bij nystagmus horen. De conclusie is dat de hoofdoorzaak gezocht moet worden in de oogbewegingen. Een samenvatting en meer over dit onderzoek is hier te lezen.