De kip of het ei verhaal

Wat is oorzaak en wat is gevolg, dit is een lastige vraag die niet zomaar te beantwoorden is en om een grondig onderzoek vraagt. Een hele poos geleden bleek uit een onderzoek dat nystagmus waarschijnlijk te verklaren is door een defect aan het netvlies van het oog, waardoor de hersenen het beeld niet goed zouden kunnen omzetten in een stabiel beeld. Hierbij moet opgemerkt worden dat het onderzoek een kleine groep mensen betrof met een speciale vorm van nystagmus.
Maar is het defecte netvlies er de oorzaak van dat de hersenen het beeld niet goed kunnen waarnemen of komt het doordat er wellicht nog een andere onbekende oorzaak in de hersenen is waardoor het defect in het netvlies zich openbaart? Met andere woorden, wat is er eerst, de kip of het ei? Want immers, het één is niet los te zien van het ander omdat deze delen met elkaar samenwerken. Wij mensen zijn geen machines waarvan de aparte delen los van elkaar kunnen worden gezien en vervangen, zodat alles “het weer doet”. Ons lichaam past zich voortdurend aan veranderende situaties aan. Dit is de reden waarom ik terughoudend ben in het doen van stellige uitspraken over de oorzaak van het ontstaan van nystagmus. Er zijn nog teveel onzekerheden om hierover uitspraken te doen, en zeker niet als het een onderzoek is dat niet op een grote groep mensen van toepassing is. Ik verwacht wel dat er ooit een reden gevonden zal worden waardoor nystagmus veroorzaakt wordt, en ook dat dat niet een hele tijd hoeft te duren. Ik denk wel dat dit een ruime blik vereist waarin begrepen wordt dat ons lichaam een levend organisme is die continu in wisselwerking staat met onze omgeving en waarin interne processen met elkaar samenwerken en elkaar ook beïnvloeden.