World Sight Day op 11 oktober a.s.

Donderdag 11 oktober a.s. is het World Sight Day. Deze dag is de meest belangrijke dag waarop wereldwijd aandacht besteed wordt aan oogzorg. Dit jaar staat in het teken van toegang voor iedereen overal ter wereld tot goede oogzorg zodat veel oogaandoeningen tijdig kunnen worden gesignaleerd en voorkomen. Hiervoor is een tijdig oogonderzoek nodig, vooral voor kwetsbare groepen als jonge schoolgaande kinderen, ouderen en mensen met diabetes. Meer weten over World Sight Day, kijk op de website iapb.org.

8 oktober: World Sight Day

De World Health Organization (WHO) heeft donderdag 8 oktober uitgeroepen tot World Sight Day. Het is een jaarlijks terugkerende dag met als doel blindheid en slechtziendheid zoveel mogelijk te voorkomen. Het thema van dit jaar is “Eye Care For All”. World Sight Day is hèt moment om stil te staan bij onze ogen en het zien. In Nederland zijn er ongeveer 1,4 miljoen mensen met een oogaandoening en de verwachting is dat dit aantal alleen maar toe zal nemen. Gelukkig is er door tijdige opsporing veel aan te doen.