Nieuw Besluit Toegankelijkheid

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een verbetering ten opzichte van het vorige besluit. Het nieuwe besluit voldoet aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en is minder vrijblijvend . Het nieuwe besluit is een duidelijke stap vooruit om onze samenleving voor iedereen toegankelijk te maken. Voor meer informatie, klik hier.

Besluit Toegankelijkheid onvoldoende

Het Besluit Toegankelijkheid dat door het ministerie van VWS ter consultatie is voorgelegd aan de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag is volgens deze alliantie teleurstellend en onvoldoende. Het Besluit is de uitwerking van de algemene toegankelijkheid uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Voor meer informatie en om zelf te reageren, klik hier.

Week van de toegankelijkheid 3 tot en met 8 oktober

Vandaag start de week van de toegankelijkheid. Dit is een jaarlijks terugkerende week die dit jaar van 3 tot en met 8 oktober plaatsvindt met activiteiten in het hele land. Het thema is dit jaar “Aan tafel”. Doel is om te laten zien hoe belangrijk toegankelijke horeca is voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Kijk voor alle activiteiten die deze week plaatsvinden, op de speciale website van de Week van de Toegankelijkheid.

Lancering iOS 10 voor iPhone en iPad

Apple heeft deze week de nieuwe update gelanceerd van het besturingssysteem voor iPad en iPhone, iOS10. Dit betekent dat er een aantal instellingen zijn veranderd en dat is vaak lastig voor mensen met een visuele beperking. Een belangrijke verandering is dat Siri nu ook apps van derden ondersteunt. Op de website van Visio is een handleiding met de nieuwe functies aan te vragen. Of kijk op de website van apple.com.

Congres digitale toegankelijkheid

Dinsdag 22 november a.s. organiseert Stichting Accessibility het congres ‘Digitale toegankelijkheid: van must naar management’. Dit congres is een voorbereiding op het nieuwe VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking dat uiterlijk op 1 januari 2017 in werking zal treden. Digitale toegankelijkheid wordt steeds belangrijker en op dit congres zullen experts laten zien wat de nieuwe regels in de praktijk gaan betekenen. Voor aanmelden en meer informatie, kijk op de website van Stichting Accessibility.