Nieuwste versie Rabo Bankieren App voldoende toegankelijk

De nieuwe Rabo Bankieren App is door de Rabobank aangepast zodat deze nu voldoende toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. De nieuwe versie, die twee jaar geleden werd geïntroduceerd, was niet voldoende toegankelijk. In samenwerking met de Oogvereniging was besloten de oude app beschikbaar te houden. De app is nu zodanig aangepast dat overgestapt kan worden naar de nieuwste versie. De oude app zal binnenkort niet meer te gebruiken zijn. De Rabobank heeft ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld voor hulp: 0900 0905. Meer informatie is te vinden op de website van de Rabobank.

Verkiezing meest Toegankelijke Gemeente 2018

Nederland Onbeperkt en Ongehinderd organiseren de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente 2018. Voor iedereen die een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking heeft, is het belangrijk dat Nederland zo toegankelijk mogelijk is. Door het invullen van een korte vragenlijst kun je hieraan meedoen. Je maakt dan ook nog kans op een toegankelijk dagje uit. Klik hier voor meer informatie en om de vragenlijst in te vullen.

iOS 11 is beschikbaar, wat zijn de veranderingen op het gebied van toegankelijkheid?

Apple heeft de nieuwe gratis update van het besturingssysteem  iOS 11 vrijgegeven voor de iPhone, iPad en iPod touch. Om meer inzicht te krijgen in de vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking, heeft Visio weer nieuwe handleidingen beschikbaar gesteld. Ook kunnen ze persoonlijk advies geven. Voor meer informatie over de handleidingen, klik hier. Voor meer informatie over de hele update iOS 11 van Apple, klik hier.

Vernieuwde website eduVIP

EduVIP is een speciale website waarop allerlei informatie is te vinden ten behoeve van het onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking. Op de geheel vernieuwde website kunnen scholen, docenten, leerlingen, ouders en begeleiders van alles vinden op het gebied van o.a. aangepast lesmateriaal,  hulpmiddelen,  aangepaste examens, wet- en regelgeving,  ICT-ondersteuning, en oogheelkundige aandoeningen. Nederland is momenteel het enige Europese land dat een dergelijke nationale faciliteit biedt. Er is nu een leuke prijsvraag waarbij je kaarten kunt winnen voor het MuZIEum in Nijmegen. Voor meer informatie en om mee te doen aan de prijsvraag, kijk op de website van eduVIP.