Onderzoek “Zien en gezien worden”

Bartiméus organiseert in samenwerking met Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, een onderzoek naar problemen in het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking. Hoe wordt het dagelijks leven ervaren op het gebied van werk, school en vrije tijd? Geeft dit problemen of juist niet? Bartiméus wil graag ervaringen weten en er is ook ruimte voor suggesties en verbeteringen. De online vragenlijst is te vinden op: nivel.nl/gezienworden. De online vragenlijst kan tot en met 31 december 2017 ingevuld worden.

School en vriendschappen met een beperking

Ieder(in) organiseert regionale bijeenkomsten waarin verdiepende vragen worden gesteld aan scholieren en ouders van kinderen met een beperking over hun ervaringen op school en de vriendschappen die ze daar sluiten. Al eerder hielden ze een enquête over dit onderwerp maar nu gaan ze ook diepte interviews houden. De kernvraag is: ‘Heeft het schooltype waar kinderen en jongeren met een beperking naartoe gaan invloed op hun vriendschappen en hun sociale netwerk?’. Meer informatie en aanmelden kan op de website van Ieder(in).

 

Gemeenten onvoldoende bekend met visuele beperking

De meeste gemeenten zijn onvoldoende bekend met de problemen die mensen ervaren met een visuele en/of auditieve beperking. Daardoor kunnen ze zorg of ondersteuning missen die ze nodig hebben. Dit blijkt uit de resultaten van de zorgmonitor die onlangs de resultaten van een onderzoek publiceerde. De zorgmonitor is een initiatief van de Oogvereniging en het Platform van doven, slechthorenden en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor meer informatie klik hier.