Resultaten onderzoek school en vriendschappen

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onderzochten met hulp van de Radboud Universiteit Nijmegen welke invloed het schooltype heeft op het sociale leven van kinderen met een beperking of aandoening. Het onderzoek laat zien dat kinderen een grotere en diversere vriendenkring opbouwen in het regulier onderwijs dan kinderen in het speciaal onderwijs. Als de ondersteuning verbeterd zou worden, kunnen er meer kinderen die een beperking of aandoening hebben naar een school met leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. Beide groepen kinderen zouden hier baat bij hebben. Voor meer informatie en een samenvatting van het onderzoek, klik hier.

Onderzoek “Zien en gezien worden”

Bartiméus organiseert in samenwerking met Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, een onderzoek naar problemen in het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking. Hoe wordt het dagelijks leven ervaren op het gebied van werk, school en vrije tijd? Geeft dit problemen of juist niet? Bartiméus wil graag ervaringen weten en er is ook ruimte voor suggesties en verbeteringen. De online vragenlijst is te vinden op: nivel.nl/gezienworden. De online vragenlijst kan tot en met 31 december 2017 ingevuld worden.

School en vriendschappen met een beperking

Ieder(in) organiseert regionale bijeenkomsten waarin verdiepende vragen worden gesteld aan scholieren en ouders van kinderen met een beperking over hun ervaringen op school en de vriendschappen die ze daar sluiten. Al eerder hielden ze een enquête over dit onderwerp maar nu gaan ze ook diepte interviews houden. De kernvraag is: ‘Heeft het schooltype waar kinderen en jongeren met een beperking naartoe gaan invloed op hun vriendschappen en hun sociale netwerk?’. Meer informatie en aanmelden kan op de website van Ieder(in).