Onderzoek naar vragenlijst over angst en depressie bij mensen met een visuele beperking

Ongeveer één op de drie mensen met een visuele beperking heeft angst en/of depressieve klachten. Deze klachten worden niet altijd herkend, bij meer dan de helft van de gevallen worden ze niet opgemerkt. Door een korte vragenlijst in te vullen bij de revalidatiecentra zouden deze klachten kunnen worden gesignaleerd. Sinds 1 april zijn onderzoekers van de afdeling Oogheelkunde van het UMC Amsterdam een onderzoek gestart naar de bruikbaarheid van zo’n vragenlijst. Meer informatie over dit onderzoek is hier te vinden.

Perceptuele training bij congenitale nystagmus

Wetenschappers van de afdeling Cognitieve Neuroscience van het Radboud UMC hebben in een onderzoek aangetoond dat perceptuele training de visus van mensen met congenitale nystagmus kan verbeteren. Bij 6-11 jarigen verbeterde de visus aanzienlijk na een kleine hoeveelheid zintuigtraining. Door de positieve resultaten van dit eerste onderzoek, start een vervolgtraject om te kijken of langere training nog meer verbeteringen laten zien. Dit vervolgtraject richt zich op 7-18 jarigen. Voor meer informatie en aanmelden voor dit project, klik hier. Er kunnen ongeveer 40 personen deelnemen aan het onderzoek.

Resultaten onderzoek school en vriendschappen

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onderzochten met hulp van de Radboud Universiteit Nijmegen welke invloed het schooltype heeft op het sociale leven van kinderen met een beperking of aandoening. Het onderzoek laat zien dat kinderen een grotere en diversere vriendenkring opbouwen in het regulier onderwijs dan kinderen in het speciaal onderwijs. Als de ondersteuning verbeterd zou worden, kunnen er meer kinderen die een beperking of aandoening hebben naar een school met leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. Beide groepen kinderen zouden hier baat bij hebben. Voor meer informatie en een samenvatting van het onderzoek, klik hier.