Perceptuele training bij congenitale nystagmus

Wetenschappers van de afdeling Cognitieve Neuroscience van het Radboud UMC hebben in een onderzoek aangetoond dat perceptuele training de visus van mensen met congenitale nystagmus kan verbeteren. Bij 6-11 jarigen verbeterde de visus aanzienlijk na een kleine hoeveelheid zintuigtraining. Door de positieve resultaten van dit eerste onderzoek, start een vervolgtraject om te kijken of langere training nog meer verbeteringen laten zien. Dit vervolgtraject richt zich op 7-18 jarigen. Voor meer informatie en aanmelden voor dit project, klik hier. Er kunnen ongeveer 40 personen deelnemen aan het onderzoek.

Resultaten onderzoek school en vriendschappen

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) onderzochten met hulp van de Radboud Universiteit Nijmegen welke invloed het schooltype heeft op het sociale leven van kinderen met een beperking of aandoening. Het onderzoek laat zien dat kinderen een grotere en diversere vriendenkring opbouwen in het regulier onderwijs dan kinderen in het speciaal onderwijs. Als de ondersteuning verbeterd zou worden, kunnen er meer kinderen die een beperking of aandoening hebben naar een school met leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. Beide groepen kinderen zouden hier baat bij hebben. Voor meer informatie en een samenvatting van het onderzoek, klik hier.

Onderzoek “Zien en gezien worden”

Bartiméus organiseert in samenwerking met Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, een onderzoek naar problemen in het dagelijks leven van mensen met een visuele beperking. Hoe wordt het dagelijks leven ervaren op het gebied van werk, school en vrije tijd? Geeft dit problemen of juist niet? Bartiméus wil graag ervaringen weten en er is ook ruimte voor suggesties en verbeteringen. De online vragenlijst is te vinden op: nivel.nl/gezienworden. De online vragenlijst kan tot en met 31 december 2017 ingevuld worden.