Training voor mensen met ernstige vermoeidheidsklachten

Veel mensen met een visuele beperking ervaren ernstige vermoeidheidsklachten. Het UMC in Amsterdam heeft een E-Health-training ontwikkeld om vermoeidheid te verminderen, genaamd E-nergEYEze. Het is een onderzoek om op een wetenschappelijk onderbouwde manier steun te bieden aan mensen met deze ernstige vermoeidheidsklachten. Het is bedoeld voor mensen met een visus van 50% of lager óf met een centraal gezichtsveld van 45 graden. Meer informatie over deelname of aanmelden kan via de website van Visio of via het online aanmeldformulier.

Drukte in het gezichtsveld

Een groep onderzoekers in de UK heeft onderzocht hoe het komt dat mensen met nystagmus objecten of dingen die ergens tussen staan of zich in een verder drukke omgeving bevinden, niet zo makkelijk herkennen. Ze onderzochten of dit komt door bepaalde defecte mechanismen in de hersenen of door de oogbewegingen die bij nystagmus horen. De conclusie is dat de hoofdoorzaak gezocht moet worden in de oogbewegingen. Een samenvatting en meer over dit onderzoek is hier te lezen.

Doe mee aan een enquête over nystagmus

De Universiteit van Southampton heeft een enquête gemaakt waarin mensen gevraagd wordt naar de kennis over nystagmus. De bedoeling is om inzicht te krijgen in hoeverre nystagmus algemeen bekend is waardoor onderzoek beter kan worden vorm gegeven en er ook gerichter gewerkt kan worden aan bewustwording. De enquête is Engelstalig en duurt ongeveer vijf minuten. Iedereen kan meedoen, dus ook mensen die geen nystagmus of een andere visuele beperking hebben. De enquête kan onder deze link ingevuld worden.

Uitslag onderzoek participatie van mensen die blind of slechtziend zijn

In 2017-2018 heeft Bartiméus een onderzoek laten doen door het Nivel instituut om te onderzoeken wat de participatie in de samenleving is van mensen met een visuele beperking. De uitkomst van dit onderzoek “Zien en gezien worden” laat zien dat ongeveer 60 procent tevreden is over hoe ze kunnen meedoen aan de samenleving. De gebieden waarop mensen problemen ondervinden zijn: reizen en zich verplaatsen, opleiding, werk en geldzaken. Ook worstelen mensen met hun gevoelens, tijd en energie. Op de website van het Nivel is het hele onderzoek te lezen.

Onderzoek naar vragenlijst over angst en depressie bij mensen met een visuele beperking

Ongeveer één op de drie mensen met een visuele beperking heeft angst en/of depressieve klachten. Deze klachten worden niet altijd herkend, bij meer dan de helft van de gevallen worden ze niet opgemerkt. Door een korte vragenlijst in te vullen bij de revalidatiecentra zouden deze klachten kunnen worden gesignaleerd. Sinds 1 april zijn onderzoekers van de afdeling Oogheelkunde van het UMC Amsterdam een onderzoek gestart naar de bruikbaarheid van zo’n vragenlijst. Meer informatie over dit onderzoek is hier te vinden.