Hoe toegankelijk is technologie?

De Oogvereniging wil graag weten in hoeverre technologie toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. De afdeling Low Vision Research van het VU medisch centrum heeft hiervoor een korte enquête ontworpen. De enquête is een voorloper van een groter onderzoek dat later in 2018 zal starten. Klik hier voor meer informatie of om aan de enquête mee te doen.

Nieuw platform “Samen Sterk Voor Kwaliteit”

Onlangs lanceerde het ministerie van VWS het platform: “Samen Sterk Voor Kwaliteit”, waar mensen met een beperking, of hun familie of naasten, hun dromen, ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. Door middel van verhalen kunnen anderen hierdoor geïnspireerd raken wat nodig is om een zo goed en fijn mogelijk leven te leiden met een beperking. De partijen die bij deze coalitie betrokken zijn, zijn.: Ieder(in), VWS, Kansplus, LSR, LFB, V@VN, NVAVG, ZIN, IGZ, VGN en MeeNL en ze noemen het initiatief een kwaliteitsagenda, waarin luisteren het verschil maakt. Meer weten, kijk op de website www.samensterkvoorkwaliteit.nl.

Contactdag albinisme

Op zaterdag 10 juni a.s. organiseert de Oogvereniging in Utrecht een informatie- en inspiratiemiddag voor mensen met de (erfelijke) aandoening albinisme. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie worden gegeven over de stand van zaken op het gebied van medisch en wetenschappelijk onderzoek en is er ruimte voor onderling contact. De middag is zowel voor mensen die zelf albinisme hebben als ook voor degenen die er in hun omgeving mee te maken hebben. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 juni a.s. en kan via de website van Bartimeus.

Blind voor 1 dag

Op de langste dag van het jaar, 21 juni 2017, kun je ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn voor 1 dag. Het Oogfonds roept die dag iedereen op om twee, vier of acht uur blind te gaan. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek. Iedereen kan meedoen, alleen of met een team. Wil je meedoen, ga dan naar de website van Blindvoor1dag.nl.