Blind voor 1 dag op 21 juni 2018

Op donderdag 21 juni a.s. is de landelijke actiedag Blind voor 1 dag. Op deze langste dag van het jaar kun je blind voor 1 dag gaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar oogziektes. Ervaar wat het betekent om bijvoorbeeld boodschappen te doen, of een andere activiteit, wanneer je minder goed kunt zien. Op de website van de Oogvereniging vind je meer informatie over deze actie.

Hoe toegankelijk is technologie?

De Oogvereniging wil graag weten in hoeverre technologie toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. De afdeling Low Vision Research van het VU medisch centrum heeft hiervoor een korte enquête ontworpen. De enquête is een voorloper van een groter onderzoek dat later in 2018 zal starten. Klik hier voor meer informatie of om aan de enquête mee te doen.

Nieuw platform “Samen Sterk Voor Kwaliteit”

Onlangs lanceerde het ministerie van VWS het platform: “Samen Sterk Voor Kwaliteit”, waar mensen met een beperking, of hun familie of naasten, hun dromen, ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. Door middel van verhalen kunnen anderen hierdoor geïnspireerd raken wat nodig is om een zo goed en fijn mogelijk leven te leiden met een beperking. De partijen die bij deze coalitie betrokken zijn, zijn.: Ieder(in), VWS, Kansplus, LSR, LFB, V@VN, NVAVG, ZIN, IGZ, VGN en MeeNL en ze noemen het initiatief een kwaliteitsagenda, waarin luisteren het verschil maakt. Meer weten, kijk op de website www.samensterkvoorkwaliteit.nl.

Contactdag albinisme

Op zaterdag 10 juni a.s. organiseert de Oogvereniging in Utrecht een informatie- en inspiratiemiddag voor mensen met de (erfelijke) aandoening albinisme. Tijdens deze bijeenkomst zal informatie worden gegeven over de stand van zaken op het gebied van medisch en wetenschappelijk onderzoek en is er ruimte voor onderling contact. De middag is zowel voor mensen die zelf albinisme hebben als ook voor degenen die er in hun omgeving mee te maken hebben. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 juni a.s. en kan via de website van Bartimeus.