Somberheid bij een visuele beperking

Het blijkt dat één op de drie ouderen (50+) met een visuele beperking worstelt met gevoelens van somberheid en/of angst. Dat is maar liefst twee keer zo veel als bij goedziende leeftijdsgenoten. Deze klachten worden niet altijd herkend, niet bij de ouderen zelf, maar ook niet door een huisarts of andere professional. Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting zijn een samenwerking aangegaan om een gezamenlijk behandelplan op te stellen voor deze doelgroep. Inmiddels zijn er pilot’s gestart om te kijken hoe zo’n programma in de praktijk werkt. Meer informatie is te lezen op de websites van Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting.

Doe mee aan een enquête over nystagmus

De Universiteit van Southampton heeft een enquête gemaakt waarin mensen gevraagd wordt naar de kennis over nystagmus. De bedoeling is om inzicht te krijgen in hoeverre nystagmus algemeen bekend is waardoor onderzoek beter kan worden vorm gegeven en er ook gerichter gewerkt kan worden aan bewustwording. De enquête is Engelstalig en duurt ongeveer vijf minuten. Iedereen kan meedoen, dus ook mensen die geen nystagmus of een andere visuele beperking hebben. De enquête kan onder deze link ingevuld worden.

Nystagmus Informatie Pakket beschikbaar

Sinds kort is er een Nystagmus Informatie Pakket beschikbaar via de website. Het is een vertaling van het Nystagmus Information Pack dat oorspronkelijk gepubliceerd is door de universiteit van Sheffield in de UK. Het is bewerkt en waar nodig aan de Nederlandse situatie aangepast en er is een hoofdstuk aan toegevoegd. Meer informatie en hoe te bestellen is op deze website bij Publicaties te vinden.

Nystagmus Network Open Day dit jaar online

De Open Dag die het Nystagmus Network in het Verenigd Koninkrijk elk jaar organiseert, zal dit jaar online plaatsvinden en is op zaterdag 3 oktober a.s. Deelname is gratis, er zijn een aantal sprekers en ervaringsdeskundigen die over nystagmus praten, de nieuwste onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden en er zijn ook een paar activiteiten. Tickets voor deelname zijn beschikbaar via de website van het Nystagmus Network.

Week van de Toegankelijkheid

Van 5 tot en met 9 oktober a.s. vindt dit jaar weer de Week van de Toegankelijkheid plaats. Door de corona maatregelen is alles anders dan andere jaren. De Week van de Toegankelijkheid gaat dit jaar dan ook over digitale toegankelijkheid. Want ook online is het belangrijk dat alle mensen met een beperking mee kunnen doen. Ideeën voor deze week zijn welkom en meer informatie is te vinden op de website van de Week van de Toegankelijkheid.